Вітаємо на нашому сайті!

 

Сосна кедрова європейська

Природний заповідник створений для збереження у природному стані гірських ландшафтів центральної частини Українських Карпат, проведення наукових досліджень та еколого-освітньої діяльності. В установі працюють 49 чоловік, з них у науковому підрозділі - 7, у службі охорони - 22 особи.

Дивовижний острівець, де збереглася в своїй первозданній красі природа з унікальними ландшафтами, раритетними та типовими видами флори і фауни.

 

 

 

Сайт створено за підтримки Уряду Норвегії та Всесвітнього фонду природи

 
ОГОЛОШЕННЯ
Вівторок, 01 жовтня 2019, 09:31

Природний заповідник  «Горгани»

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

(юридична та поштова адреса установи: вул. Комарова, 7, м. Надвірна, Івано-Франківська обл., 78405)

 

 

 

Заступник директора з наукової роботи-завідувач науково-дослідного відділу.

Вимоги до кандидатів. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Вчений ступінь  кандидата наук за відповідною спеціалізацією і стаж наукової та організаційної роботи не менше 3 років. Наявність наукових праць.

Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (0,5 посадового окладу).

Вимоги до кандидатів. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки  (магістр, спеціаліст). Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності  або авторських свідоцтв на винаходи. Стаж роботи за професією наукового  співробітника не менше 2 років. За наявністю наукового ступеня або вченого звання – без вимог до стажу роботи.

Науковий співробітник науково-дослідного відділу.

Вимоги до кандидатів. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за професією молодший науковий співробітник з відповідного напряму  наукової діяльності не менше 2 років або наявність патентів (авторських свідоцтв) на винаходи чи наукових праць – без вимог до стажу роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи: заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, який посвідчує особу (паспорта); заповненену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,  присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових  праць опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Строк  подання документів - 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Документи для участі в конкурсі кандидат подає особисто або надсилає поштою за адресою:

78405, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Комарова, 7, адміністрація Природний заповідник «Горгани».

З Переліком тестових завдань для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посади можна ознайомитись за тел. (03475) 2-04-80, або за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Комарова, 7, Природний заповідник «Горгани».