ҐорҐани

Природний

заповідник

Міжнарожні взаємини

Заповідник співпрацює з науковцями із Тарандтського лісотехнічного (Німеччина) і Вермонтського (США) університетів у вивченні природи Ґорґан і, зокрема – пралісів. А також із Фондом Дикої природи (WWF) уряду Норвеґії, реалізовуючи програми сталого розвитку.
Тепер у заповіднику за підтримки уряду Норвеґії здійснюється великий міжнародний проєкт «Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат». Метою його є створення передумов для довгострокового сталого використання та збереження природної спадщини української частини Східних Карпат, що стане базою для місцевого соціально-економічного розвитку та міжнародної співпраці.

Виконавці проєкту WWF DCPO (Дунайсько-Карпатська Програма) разом з працівниками заповідника розширюють співпрацю між заповідними територіями регіону, місцевими органами влади, громадами, НУО та зацікавленими особами щодо охорони лісів, збереження біорізноманіття та природних ресурсів, впровадження принципів сталого розвитку регіону, туризму, охорони природи та завдяки транскордонній співпраці.