ҐорҐани

Природний

заповідник

Фауна

На території заповідника поширені 42 види ссавців, птахів - 104, земноводних - 9, плазунів – 6, риб – 12, круглоротих – 1.

Восковик перев'язаний (Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758). Світлина Руслана Жирака

Серед них характерні для цієї зоогеографічної округи такі види, як: тритони альпійський та карпатський, саламандра плямиста, форель струмкова (пструг), глухар, білоспинний і трипалий дятел, кедрівка,  завирушка альпійська, трясогуска гірська, кутора мала, кріт полонинський, білка звичайна, водяна полівка мала, благородний олень, кіт лісовий, ведмідь бурий та ін.

Саламандра плямиста

У заповіднику і на прилеглих територіях  33  види  хребетних занесено до Червоної Книги України. Тут збереглися малозмінені місця існування найвразливіших великих ссавців: благородного оленя, козулі, ведмедя бурого, вовка та ін. Серед них: мінога угорська (Eudontomyzon danfordi), харіус європейський (Thymalus thymalus), cаламандра плямиста (Salamandra salamandra), тритон карпатський (Lissotriton montandoni), тритон гірський (Mesotriton alpestris), кумка жовточерева (Bombina variegate) мідянка (Coronella austriaca), лелека чорний (Ciconia nigra),  журавель сірий (Grus grus), сичик-горобець (Glaucidium passerinum), сова довгохвоста (Strix uralensis), тинівка альпійська (Prunella collaris), шуліка чорний (Milvus migrans) беркут (Aquila chrysaetos), глухар (Tetrao urogallus), пiдорлик малий (Aquila pomarina) пугач (Bubo bubo), орябок (Tetrastes bonasia), голуб-синяк (Columba oenas), дятел зелений (жовна зелена) (Picus viridis), трипалий дятел (Picoides tridactylus)  бурозубка альпійська  (Sorex alpinus), полівка снігова  (Chionomys nivalis), кутора мала (Neomys anomalus),  нетопир звичайний (Pipistrellus pipistrellus), лилик двоколірний (Vespertilio murinus) горностай (Mustela erminea), тхір лісовий (Mustela putorius) норка європейська (Mustela lutreola),  видра річкова (Lutra lutra), ведмідь бурий  (Ursus arctos), кіт лісовий (Felis silvestris), рись звичайна (Felis lynx).

Турун горбковий

Різноманітною у заповіднику є фауна безхребетних тварин (понад 1000 видів), серед яких найчисленнішою групою є комахи. Зареєстровано: 25 видів одноденок (Ephemeroptera), 126 – попелиць (Aphidinea), 116 – жуків-турунів (Carabidae), 14 – джмелів (Bombini), 87 – волохокрильців (Trichoptera) і ін.