ҐорҐани

Природний

заповідник

Підсумкова інформація про організацію роботи з питань охорони праці і пожежної безпеки у природному заповіднику «Ґорґани» за 9 місяців 2017 року

Стан роботи з охорони праці та пожежної безпеки у процесі природоохоронної діяльності у природному заповіднику «Ґорґани» знаходиться під щоденним контролем керівника заповідника. 


У наказі директора природного заповідника «Ґорґани» «Про призначення посадових працівників природного заповідника «Ґорґани», які відповідальні за стан охорони праці в заповіднику у 2017 році передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці та персональну відповідальність посадових осіб заповідника за стан охорони праці у природному заповіднику «Ґорґани» на 2017 рік. 

Проведено навчання та підвищення рівня знань з питань охорони праці в.о. директора заповідника Голинського Я.І. і начальника відділу державної служби охорони заповідника Кисляка В.М. (посвідчення № 3-14, посвідчення № 3-15 від 13.02.2017 р.). 


Щорічно проводиться навчання та перевірка знань працівників Ґорґанського і Черниківського природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) заповідника з питань охорони праці та пожежної безпеки (Протокол № 1, № 2 від 16.05.2017 р.). Формою перевірки знань є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування. 


У заповіднику є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки для працівників заповідника. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників, які приймають на роботу в заповідник. Організовано проходження періодичних медичних оглядів працівників Ґорґанського і Черниківського ПНДВ заповідника (Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників природного заповідника «Ґорґани» від 01.06. 2017 р.). 


У природному заповіднику «Ґорґани» реалізовані заходи, присвячені відзначенню «Дня охорони праці» в Україні у 2017 році (28.04.2017 р.). Відповідно до вимог нормативних документів розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Щоквартально проводяться повторні інструктажі з працівниками заповідника з питань охорони праці та пожежної безпеки. На чітко визначених місцях плани евакуації на випадок пожежі. 


У кожному службовому приміщенні заповідника вивішені інструкції про заходи пожежної безпеки. У природному заповіднику «Ґорґани» систематично проводяться всі ступені оперативного контролю за станом охорони праці. 


Проведена належна робота у заповіднику щодо запобігання нещасним випадкам, створення безпечних умов праці для всіх працівників заповідника, виховання почуття відповідальності за особисту безпеку.