ҐорҐани

Природний

заповідник

Наукова експедиція в природному заповіднику «Ґорґани»

Нещодавно на теренах природного заповідника «Ґорґани» працювала наукова експедиція: Філатова О. В. канд. біол. наук, доц. каф. ботаніки Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди; Волкова Р. Є. ст. викладач каф. ботаніки Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди; Маркова Т. Ю. член Харківського ентомологічного товариства, агроном ООО «Нертус». 

За час експедиції були проведені екскурсії за маршрутами: праліси та полонини на горах Березовачка та Березовацькі Кливки, кам’яні розсипи (ґреготи) на різних висотах (від 800 до 1300 м над рівнем моря), береги річок Джурджинець та Бистриця Надвірнянська, під час яких вивчали типове і раритетне біорізноманіття заповідника «Ґорґани». 

Відмітили численні угруповання з участю рідкісних видів, занесених до Червоної книги України: 

Баранця звичайного (Huperzsa selago (L.)), Плауна колючого (Lycopodium annotinum L.), Сосни кедрової європейської (Pinus cemdra L.), поодинокі угруповання з участю Берези темнокорої (Betula obscura A. Kotula), Лунарії оживаючої (Lunaria rediviva L.), Журавлини дрібноплідної (Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr). 

Відвідали постійні пробні площі закладені у буково-ялицево-смерекових, смереково-кедрових та ялицево-смерекових пралісах. Вражає кількість пробних площ та обсяг роботи по їх закладці: до площ прокладені стежки, пронумеровані всі дерева, відмічені межі площ тощо. 

Відмітили мінімальний антропогенний вплив на фітобіоту заповідника: адвентивні види та бур’яни майже відсутні, наслідки сучасного випасання помітні лише у господарській зоні, у заповідній зоні на полонинах г. Березовацькі Кливки та г. Березовачка наслідком колишнього перевипасу є чисте невелике за площею угруповання Щавеля альпійського (Rumex pseudoalpinus). Звернули увагу на бідний видовий склад ентомофауни в цей період. 

Із запилювачів досить численні лише мухи з родини Syrphidae, з апідофауни змогли зібрати лише 3-4 види, що будуть визначені пізніше. З плазунів на полонині г. Березовачка спостерігали гадюку звичайну та ящірок – прудку та живородящу. 

Серед земноводних в лісах по берегах р. Джурджинець та р. Бистриця Надвірнянська досить часто зустрічалися ропуха сіра та жаба трав’яна, вуж звичайний. 

Під час екскурсії були зроблені фотографії жаби трав’яної, понад 10 видів комах, 10 видів мохів, 10 видів вищих спорових рослин, 50 видів насіннєвих рослин, 20 видів грибів, численні фото рослинних угруповань і пейзажних знімків. 

Члени наукової експедиції щиро вдячні співробітникам заповідника інспектору Яремчуку Василю та провідному фахівцю сектору екологічної освіти Кузнєцову Роману за супровід і докладні коментарі під час проведення досліджень. 

Особлива вдячність зам. директора з наукової роботи – канд. с.-г. наук Мирону Богдановичу Шпільчаку за надану можливість працювати у заповіднику, щирий прийом, докладні консультації та інформативну, різноманітну, надзвичайно естетично оформлену фахову літературу.