ҐорҐани

Природний

заповідник

Унікальність заповідника Горгани та його охорона

Горгани - це еталон недоторканої та аутентичної природи Карпат. Цей заповідник є єдиним природоохоронним об'єктом IUCN категорії Ia в Українських Карпатах. Понад 65% площі заповідника займають праліси. Тому основним завданням постає збереження єдиного у Європі та світі масиву пралісу релікту ранньоголоценового періоду – сосни кедрової європейської (Pinus cembra).
Крім кедрового пралісу на території розміщені осередки букових та буково-ялицево-смерекових пралісів та старовікових лісів. Територія вкрита «ґреґотами» – рідкісними типами оселищ, які представлені сумішшю живої та неживої природи, фрагменти дерев, які виживають серед великих кам’яних розсипів, що вкриті мохами та лишайниками. Окрім цього, цілями заповідника є збереження природних комплексів та об‘єктів, проведення наукових досліджень і спостережень за станом природного середовища.
Заповідник містить єдину, неперервну у горизонтальному і вертикальному розміщенні смугу пяти субформацій пралісів і демонструє стадії розвитку первинної рослинності з раннього голоцену. На кам’янистих розсипах збереглися одні із найстійкіших польодовикових поселень реліктової сосни звичайної (Pinus sylvestris) і берези темної (Betula obscura). У Ґорґанах відомі найбільші осередки реліктової дендрофлори і відшарувань материнських порід, які мають наукове значення для вивчення історії розвитку рослинного покриву у післяльодовиковий період, дослідження динамічних тенденцій гірських і високогірних екосистем у зв’язку із зміною кліматичних умов.
Унікальним також є те, що у заповіднику збереглося 67,5% пралісів, які відрізняються високою стійкістю і стабільністю. Переважаючим типом рослинності заповідника є лісовий, який займає 91,3 % його загальної площі, 6,4% території зайнято кам’яними розсипами, які поширені переважно у верхніх частинах схилів та на гребенях хребтів. На угруповання лучного типу припадає лише 1,3%, а на річки та потоки – 0,3% заповідної території.

В Україні існує проект «Підтримки природно-заповідних територій в Україні», який реалізовується в рамках Німецької Фінансової Кооперації (FC) і фінансується за рахунок Банку розвитку KfW. Детальнішу інформацію про діяльність проекту та яке відношення він має до заповідника Горгани ви можете дізнатись на сайті https://snpa.in.ua/

Щоб дізнатись більше про захист довкілля та природних ресурсів України, Ви можете перейти на офіційний державний портал https://mepr.gov.ua/content/misiya-ta-strategiya.html

Про Всесвітній фонд природи WWF, який веде активну діяльність в екологічній освіті та охороні лісів, прісноводних водойм, морів та океанів, збереженні видів флори та фауни, мінімізації використання токсичних речовин, зміні клімату, Ви можете дізнатись на сайті https://wwf.ua/