ҐорҐани

Природний

заповідник

Участь у семінарі-тренінгу

Освітня програма Європейського Союзу ТЕМPUS підвищує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проєкти.
Вона спрямована на добровільне наближення системи вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в країнах ЄС. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року екологізацію освіти визнано одним з головних стратегічних напрямів розвитку держави. Так, як працівники сектору екологічної освіти природного заповідника «Ґорґани» тісно співпрацюють з освітніми закладами, то для підвищення саморозвитку необхідним є опановування інноваційними технологіями.
Познайомитися з ними випала нагода під час семінару-тренінгу на тему: «Використання дистанційних технологій для підвищення рівня екологічної освіти» проведеного в Надвірнянському коледжі НТУ в рамках реалізації проєкту TEMPUS.
Керівник заходу – д.т.н., завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету Хрутьба Вікторія Олександрівна. Захід складався з двох блоків теоретичного (семінар) і практичного (тренінг). Теоретичний блок охоплював презентацію основ екологічного менеджменту та моніторингу.
Практичне заняття проведене з використанням системи moodle за допомогою якої користувачі отримують доступ до елективних курсів. Працівники природоохоронної установи – активні учасники заходу.