ҐорҐани

Природний

заповідник

Оголошення


Природний заповідник  «Ґорґани» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи - завідувача науково-дослідного відділу 

(юридична та поштова адреса установи: вул. Комарова, 7, м. Надвірна, Івано-Франківська обл., 78405)

Заступник директора з наукової роботи - завідувач науково-дослідного відділу.

Вимоги до кандидатів 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).Післядипломна освіта в галузі управління. Науковий ступінь  кандидата наук за відповідною спеціалізацією, стаж наукової та організаційної роботи не менше 3 років. Наявність наукових праць.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи: 

  • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; 

  • копію документа, який посвідчує особу (паспорта); 

  • заповнену особову картку (встановленого зразка); 

  • автобіографію;копію трудової книжки (за наявності); 

  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 

  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

  • перелік наукових праць опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Строк  подання документів - 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Документи для участі в конкурсі кандидат подає особисто або надсилає поштою за адресою:

78405, Івано-Франківська обл., м.Надвірна, вул. Комарова, 7, адміністрація Природний заповідник «Ґорґани».

З Переліком тестових завдань для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду заступника директора з наукової роботи - завідувача науково-дослідного відділу можна ознайомитись за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Комарова, 7, Природний заповідник «Ґорґани».