ҐорҐани

Природний

заповідник

Карта рослинності природного заповідника "Ґорґани" як основа фітоценотичного моніторингу Устименко, П.М. ; Климук, Ю.В.

Вперше складена карта рослинності природного заповідника "Ґорґани".
Легенда до арти складається з 21 номера. Вона ґрунтується на еколого-фітоценотичній класифікації, її трансформація в легенду здійснена НВО за типологічним принципом. Дано загальні ботаніко - географічні відомості про основні синтаксони рослинності території досліджень, показано їх зв'язок з провідними факторами середовища.
Робиться висновок про те, що рослинність є синтаксономічна різноманітність, мало порушувана, з переважанням фітоценозів формації Piceeta abietis.
В даний час запропонована геоботанічна карта з пояснювальним текстом до неї є найбільш детальна оглядова карта рослинності ПЗ «Ґорґани» та може бути основою моніторингу її резерватогенних змін.

bot_4_2006_470-479.pdf [323.51 Kb] (скачано: 13)