ҐорҐани

Природний

заповідник

Регіональний менеджмент збереження і відтворення природо-заповідних територій

У монографії розглянуто особливості збереження і відтворення природно-заповідних територій з урахуванням регіональних управлінських підходів щодо забезпечення їх збалансованого розвитку в умовах ринкових відносин.
Обґрунтовано концептуальні підходи та визначено пріоритетні напрями менеджменту природно-заповідної сфери й екологічної мережі внаслідок створення нових національних природних і регіональних ландшафтних парків.
Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів і студентів, працівників управлінських структур, які цікавляться питаннями відтворення, розвитку і розширення природно-заповідних територій, у тому числі аграрного природокористування і рекреаційно-туристичної діяльності.

Газуда М.В.
Регіональний менеджмент збереження і відтворення природно-заповідних територій : монографія/ М. В. Газуда, І. Б. Дяченко. – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014. – 248 с.