ҐорҐани

Природний

заповідник

Удосконалення нормативної бази регулювання ведення лісового господарства на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) України та відповідний міжнародний досвід

Визначені кращі міжнародно визнані практичні методи ведення лісового господарства на природоохоронних територіях національного й міжнародного статусу в межах країн, що є безпосередніми сусідами України (Польща, Білорусь, Словаччина) та країни, що відома найоптимальнішими підходами до збереження лісів шляхом створення природоохоронних територій і раціонального менеджменту лісових територій (Канада). Здійснено порівняльний аналіз практики лісового господарства в цих країнах з аналогічною практикою в Україні.